Sürdürülebilirlik

Döngüsel Ekonomi Ve Çevresel Sürdürülebilirliğin Önemi

Doğal Kaynaklarımız Korunuyor

Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme kullanımını azaltarak ve geri dönüştürülebilir atıkları geri kazanarak doğal kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerekiyor ve bu nedenle doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için geri dönüşüm uygulamaları son derece önemli.

Enerji Tasarrufu Sağlanıyor

Eşya üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak şartıyla geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. Örneğin metal içecek kutularının geri dönüşümünde, bu metaller doğrudan eritilip yeni ürünlere dönüştürüldüğünde, bu metalleri üretmek için kullanılan cevherler ve bu cevherleri saflaştırmak için gerekli işlemler artık üretimin gerçekleşmesi için gerekli değildir. Böylece alüminyum teneke kutuların geri dönüştürülmesiyle% 96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir.

Atık Hacmi Azalıyor

Geri dönüşüm yoluyla bertaraf edilmesi gereken atık miktarını azaltarak, bu atığın taşınması ve depolanması için daha az alan ve enerji kullanılır. Bu azalma, evsel atık için ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte hacimsel olarak önemli bir oranı temsil etmektedir.

Geri Dönüşüm Geleceğe Ve Ekonomiye Yatırım Demektir

Geri dönüşüm, uzun vadeli getiri sağlayan ekonomik bir yatırımdır. Hammadde kıtlığı ve doğal kaynakların hızlı tüketimi sonucu ekonomik sorunlar ortaya çıkabilir ve burası geri dönüşümün ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı yerdir. Yeni iş fırsatları sağlayacak ve gelecek nesillerin de doğal kaynakları kullanmasına izin verecek.

Chrome

Döngüsellik Gideceğimiz Yoldur

Uzun süredir devam eden ve oldukça etkili döngüsel ekonomi sistemleri işletiyoruz. Paletlerimiz yeniden kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir. Paletleri sürekli tamir ederek , tekrar tekrar kullanıma kazandırırız. Kırık ahşap veya kullanım ömrü dolmuş paletler ise yine dönüştürülerek doğaya kazandırılır.

Döngüsel Ekonomi ve Çevresel Sürdürülebilirlik
PALEX İş Modeli Örnekleri Nelerdir?

  • Palet Yönetimi

  • Palet Platformu

  • Palbox İade Yönetimi

  • Plastik Kasa Yönetimi

Chrome

Geri kazanım ve geri dönüşüm hasarlı paletlerin yeniden üretim ve tüketim sistemine kazandırılmasını ifade etmektedir. Hasarlı paletlerin tamir edilmesi ile binlerce ağaç kesilmesi engellenir ve bu sayede paletlerin tekrar ürerim sürecine katılmasına yardımcı olunur. Firmaların geri kazanım ve geri dönüşüm iş modelini uygulayarak maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeleri mümkündür. PALEX’in bu iş modeli sayesinde her yıl +12.000.000 palet üretim sürecine tekrar kazandırılmaktadır.

Chrome

Palet platformu sayesinde yüzlerce palet tedarikçi ve palet kullanıcısının bir araya gelmesi sağlanarak üretici ve tüketici arasında yeni ilişkiler ve iş fırsatlar ortaya koyulur. Üreticiler ellerindeki paletlere çok daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirirken, firmalar çok daha avantajlı fiyatlara palet havuzundan palet tedarik edebilirler. Bu sayede firmaların maliyetleri azalacak, verimlilikleri artarak döngüsel ekonomiye katkıda bulanacaklardır.

Chrome

PALEX olarak hizmet verdiğimiz tüm FMCG müşterimizin en büyük problemi olan iade ürünleri, bayii ve zincir iade depolarından barkod sistemi okutularak toplanıp, plastik kasalara konularak, müşterinin talebi doğrultusunda üretim tesisine veya gösterilen teslimat noktasına teslim edilir. Bu iş modeli ile yılda ortalama 31.000 Ton atığın azaltılması hedeflenmektedir.

Chrome

Plastik kasa projemiz ile gıda ve perakende sektörlerinde plastik kasa kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. PALEX’in yaygın toplama ağı sayesinde plastik kasaların geri dönüşümünü sağlayarak koli kullanımının azaltılmasını hedefliyoruz. Bu sayede firmaların maliyetleri ciddi oranda azalacak ve daha az ağaç kesilmesi ile birlikte çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanacaktır.